Document

Länk Url Namn År Termin Typ
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/55A5FAB0-B5A2-463B-8597-232069DF3BE5 Idrott III, examensarbete på grundnivå 2022 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/0EE84351-33C8-4EC7-908D-6B1126B0BF98 Idrott och hälsa för lärare i gymnasieskolan 2022 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/97522B5C-D518-41E8-9D88-BE186D68BB19 Biomekanik och motorisk kontroll 2021 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/B8F2F789-96C7-41B2-8334-E660FB28AFC9 Idrotts- och arbetsfysiologi 2022 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/9DF40779-23BF-4F99-8A96-F94AC4D6D624 Hållbart ledarskap 2022 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/15203C01-31C4-457E-90D1-F3174AD5B3E6 Mästerskapscoaching 2022 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/5AD19C74-9965-41DF-8855-DDCA6F930F6F Formtoppning ur ett multidiciplinärt perspektiv 2022 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/F83FFA73-C142-4812-8E4A-0F83F1F8C7D8 Konditionsträning 2022 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/AFB2F799-239B-4217-9829-79BCC97963AE Optimal prestation ur ett nutritionsperspektiv 2022 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/8F09A08E-ABEA-4400-BD9D-0CE95B33534F Idrottsvetenskapliga klassiker 2022 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/49429EB4-EAA6-4080-8482-CBE4388F7A7F Biomekanik och motorisk kontroll 2021 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/FF72E7AE-80A8-4403-8D61-B391FC670BA4 Biomekanik och motorisk kontroll 2022 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/DECD6CD8-C2EF-4D3C-AC37-32B756B77D01 Föreningsidrottens demokratiska utmaningar 2022 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/BE39C2C7-E6FE-4E70-A986-3F2553A5A6F4 Idrottspsykologisk rådgivarutbildning - grundutbildning i kognitiv beteendeterapi med inriktning mot elitidrott - II 2021 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/85D79783-F3E7-4E43-8296-5CC7E31C655F Idrott och hälsa för lärare i gymnasieskolan 2021 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/6502A65D-D5F7-4BC4-A48C-9CFEA786C542 Idrott och hälsa för lärare åk 7-9 2019 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/CCCB1C7A-411C-4935-9A71-44BF5A8F5584 Hälsopedagogprogrammet 2019 2 program
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/93E865A9-3BB4-4F41-9AAA-C8F7AB4C2E4B Idrott och hälsa 2019 2 program
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/37971DDC-524A-4E6F-B14C-168A823C4256 Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare 2019 2 program
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/00228538-4631-445D-A31C-4CCA2589E4D9 Masterprogrammet i idrottsvetenskap 2019 2 program
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/E99134A7-D085-4435-BB36-A4EB1867112E Tränarprogrammet 2019 2 program
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/2D2206A2-127F-4F71-A2B1-5F19571C44FD Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan 2019 2 program
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/3B4EC662-61F2-4F6C-89FD-00B042D5F6EF Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan, inriktning specialidrott 2019 2 program
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/54C4B9C9-A1FC-485E-A9A9-6AF0B24618D1 Idrott III, examensarbete på grundnivå 2019 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/39B00EAF-E7B8-43CD-A723-4AF1125EF8CE Idrottspsykologi: tillämpning, metod och analys 2019 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/274C84F6-CD85-4DA6-B869-7499C39219FF Motiverande samtal och fysisk aktivitet ur ett folkhälsoperspektiv 2019 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/71CCC790-F9CF-4CF9-9576-8C5D780F345C Styrketräning 2019 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/010F80A3-BEDE-4E72-8CDE-E21ABBBB9E80 Styrketräning 2019 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/35326817-ED4B-4682-9086-D76461DF11BF Tränarskap med inriktning mot fotboll 2019 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/28F70154-63D5-4B98-B276-AD3CC95DA838 Handledarutbildning för lärare 2019 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/0C26A8C5-8686-4BFA-990E-ACE5A0BE7FDF Analytisk statistik för idrottsvetare 2019 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/76ED206F-8C2D-4F2D-9C6F-24135B0864F0 Föreningsidrottens demokratiska utmaningar 2019 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/20037846-C96D-4EA4-B428-832890D90D01 Forskningsmetod, kvalitativa data 2019 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/82AF6B17-1EC0-4F93-B725-F21FBF460329 Idrottspsykologisk fördjupning: Talangutveckling och motivation 2019 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/2F519BAC-DAB9-40EC-B3CD-6B8FFB30723F Levnadsvanor och hälsa, med fokus på fysisk aktivitet 2019 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/3854A13C-0D01-4942-B336-8952BF41C945 Examination i lärarutbildning i idrott och hälsa 2018 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/977474E8-DEEC-4CA0-8D82-E4D9AD55C094 Hälsopedagogprogrammet 2018 2 program
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/EF718EAF-3C2B-49B4-BF27-2416289B4753 Idrott och hälsa 2018 2 program
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/8F3FADBE-970E-47C5-AE40-568682272E6D Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare 2018 2 program
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/2384B03D-B77F-4D52-A7E4-36F32A12D7CA Masterprogrammet i idrottsvetenskap 2018 2 program
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/48818F3D-BEFE-4695-B1FB-C5EE08B42BAC Tränarprogrammet 2018 2 program
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/DE617267-54DC-487F-8DB7-2699A96EB4E9 Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan 2018 2 program
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/5DC9F1C7-828F-41B3-876A-EDDFE4EA80CE Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan, inriktning specialidrott 2018 2 program
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/1FAA6CAD-0A90-41FC-9F6F-9613A56C2BB2 Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan, inriktning specialidrott 2018 2 program
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/6317B768-3332-4B26-BB5D-4F861C40AF38 Analytisk statistik för idrottsvetare 2018 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/237A5478-3DE0-42AA-8A21-87F8E38EADA4 Handledarutbildning för lärare 2018 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/45F9162B-6B63-4767-A21F-971295FFD659 Idrott III, examensarbete på grundnivå 2018 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/D63D66FE-BFED-448D-A45C-0D394EE12AAC Idrottspsykologi 2018 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/E92FA2C2-A658-4ED4-BCC2-B5D8D15DFB7F Motiverande samtal och fysisk aktivitet ur ett folkhälsoperspektiv 2018 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/90122825-5671-4DCF-8695-3C267A46DFF0 Styrketräning 2018 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/20ADCD03-295E-4B4B-8012-0239E129F88E Tränarskap med inriktning mot fotboll 2018 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/8788B060-9125-48A9-A33B-C12DA7F38C5B Verksamhetsförlagd utbildning VFU III, grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 2018 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/9FD39443-BF5B-49DE-A56F-6B352B0E3343 Idrott och hälsa för lärare åk 7-9 2018 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/79B79123-E74F-4244-B8A8-892FC2E87ADF Fysisk aktivitet och hjärnhälsa II 2021 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/11B5AF58-C147-4576-9642-BDA92410FD27 Fysisk aktivitet och hjärnhälsa II 2021 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/45D568E7-A3EF-4479-BDCC-80EB13AEA611 Fysisk aktivitet och hjärnhälsa I 2021 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/5AC44632-2334-4394-B1C6-4FEB64A70DB5 Fysisk aktivitet och hjärnhälsa I 2021 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/C3F39906-F39E-45C1-9769-89D38141A7BF Fotbollens historia 1900-2020 - identitet, genus, social klass och etnicitet i en föränderlig fotbollsvärld 2021 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/3B461DCD-946F-4861-A547-C5674D18D9BC Idrott III, examensarbete på grundnivå 2021 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/3D30A124-CF0D-4B43-81C6-3AEB171AD9C2 Konditions- och styrketräning för hjärnhälsa 2021 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/81F2F487-D082-4C6D-856B-088EFA04509D Komplettering av utländsk examen inom idrott och hälsa 2021 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/C4E5B1B9-A036-4A81-8E67-871A08DBB7F3 Motiverande samtal och lärarskap i skolan ur ett pedagogiskt perspektiv 2021 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/CB0C1920-272D-4F05-9584-3FB7ED4E6EC9 Motiverande samtal 2 2021 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/DD81F69B-A0F1-48FC-8CC9-06D14D616A76 Konditionsträning 2021 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/55C0498B-F4F3-4481-9C9A-F06A798B0EE7 Föreningsidrottens demokratiska utmaningar 2021 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/7D679EF1-F53C-4BC4-AAF6-3C47ED8BEA0E Idrotts- och arbetsfysiologi 2021 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/C44D5381-7A78-45B4-B1C7-4A62868D9890 Biomekanik och motorisk kontroll 2021 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/61EAEC04-D308-47DF-9E4A-D7DEBBE3AC13 Idrottsvetenskapliga klassiker 2021 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/48F9C70B-1C27-47B7-A411-D75E00104C43 Hälsopedagogik i Idrott och hälsa 2021 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/EA01280F-856C-47BB-BD38-63B10422C01A Hållbart ledarskap, ETU 2021 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/0BCE952C-64EA-45D2-AE30-EBFA0818E8C3 Idrott och hälsa för lärare i gymnasieskolan 2021 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/0C4418E9-E91B-455F-A2B1-1C2A3A1284B6 Hälsopedagogprogrammet 2021 2 program
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/C2B22495-E4B3-48BA-AD29-D2FDDB7ECACF Idrott och hälsa 2021 2 program
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/536253FE-7674-4F30-99DF-89BCC016F451 Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare 2021 2 program
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/9B386D3B-149C-47CD-8B1C-C6674D68BF50 Masterprogrammet i idrottsvetenskap 2021 2 program
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/05631CA5-8DC9-427C-9527-09B740187147 Tränarprogrammet 2021 2 program
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/C5722EE3-18A9-4DA6-A47F-4B9C2F857D8A Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan 2021 2 program
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/8ECDC5E8-DE51-4E98-8ABF-2CD227BCA47C Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan, inriktning specialidrott 2021 2 program
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/7C92EA59-4AC1-42E1-9F7B-719BD687B3E2 FaR, Fysisk aktivitet på recept 2021 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/665F3BDF-201D-4FB1-9139-58DA00A09FED Idrottspsykologi 2021 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/359C887E-341A-4822-AA3C-4C3D69B2C6D7 Konditions- och styrketräning för hjärnhälsa 2021 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/00C03F8D-C4D7-4C26-93E9-EA43D9B8ED5C Latent variabelmodellering I. Strukturell ekvationsmodellering 2021 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/12E5A451-C022-4BDD-BEC3-E0F3BF65C4F2 Latent variabelmodellering I. Strukturell ekvationsmodellering 2021 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/A22C158C-88AF-416A-BBEA-FA6771D08070 Motiverande samtal och fysisk aktivitet ur ett folkhälsoperspektiv 2021 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/C82D58A0-38FB-4BE7-96F5-6895862C2D6D Styrketräning 2021 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/6FBC17FE-7830-4D0F-A019-F3CE9736B56B Tränarskap med inriktning mot fotboll 2021 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/9EA744E1-5EFA-47CC-B7AD-15C83F7B377C Handledarutbildning för lärare 2021 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/C0577F6D-FC9A-44AF-887E-2BDC02613E7A Idrottspsykologisk fördjupning: Talangutveckling och motivation 2021 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/727F9BD2-E7A2-4FCA-A843-211A0B0DD421 Mätteknik, dataanalys och teknikinnovation för idrott 2021 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/76E3E091-08A7-40BD-8E7E-BD11C343EE00 Idrottspsykologisk rådgivarutbildning - grundutbildning i kognitiv beteendeterapi med inriktning mot elitidrott - II 2021 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/8E80CF9E-2634-4485-9491-BC0B02615EA1 Idrott och hälsa för lärare i gymnasieskolan 2021 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/F6177696-0445-494C-92C4-0FC9747E017F Idrott och hälsa för lärare åk 7-9 2021 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/FB24B962-D825-41B6-9433-1697D681F922 Fysisk aktivitet och hjärnhälsa II 2022 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/618634A8-BAC5-4246-98AF-CF12F99B5BF2 Fysisk aktivitet och hjärnhälsa I 2022 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/23772D51-A938-4C8C-AD5A-C25E892C1480 Formtoppning ur ett multidiciplinärt perspektiv 2022 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/66B4597A-D83D-4A5E-9261-7FCD2EA6DAED Hållbart ledarskap 2022 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/5F0C3B65-1E58-4E34-BEBC-F2DDD21463F1 Idrott III, examensarbete på grundnivå 2022 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/B068DB08-9B5E-4344-837C-425A5C959D20 Konditions- och styrketräning för hjärnhälsa 2022 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/A7BC9C5F-16B5-4D47-A0C6-565E44BB982C Mästerskapscoaching 2022 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/348B4863-5E42-41D2-AD24-69FD21C9E166 Motiverande samtal 2 2022 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/01F3E0C7-7DF8-4187-BA2C-BD4DE42FCFA5 Optimal prestation ur ett nutritionsperspektiv 2022 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/5250723C-75AE-4884-84DE-1A29AE64248C Konditionsträning 2022 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/F63E9A2A-3FCC-4F04-B534-DC726A1A874F Föreningsidrottens demokratiska utmaningar 2022 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/091B1D93-CF35-4546-83EF-CDE8124F5A4A Idrotts- och arbetsfysiologi 2022 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/C260D8DC-EDAB-4340-A286-404F3F17D23A Biomekanik och motorisk kontroll 2022 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/E0DCF1C3-4CED-458F-A2BC-BC70859F6422 Idrottsvetenskapliga klassiker 2022 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/7C3768F0-CD7E-4C38-90C8-D714E512A5A6 Idrott och hälsa för lärare i gymnasieskolan 2022 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/B080C7F2-208B-46C3-9B30-FC2BC76C4646 Idrott III, examensarbete på grundnivå 2020 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/5AF578C0-6EC8-483F-815C-832C9F89DFD3 Idrott III, examensarbete på grundnivå 2020 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/CBB45FF8-8947-4D2F-8892-075C0E3DD22A Motiverande samtal och lärarskap i skolan ur ett pedagogiskt perspektiv 2020 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/0A2AF401-4F78-4495-8941-44E0D41D2BF3 Styrketräning 2020 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/4CC80131-1606-4AEC-A765-C45EB2EFA3FE Konditionsträning 2020 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/6F806C05-41E1-4198-81C5-E3366497CD0C Idrott och hälsa för grundlärarprogrammet 2020 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/BB2D54BC-FE2C-4F37-8562-0B2644AE1735 Idrott och hälsa för grundlärarprogrammet 2020 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/425C56F8-6EED-4C3E-A5B2-80D3279EC949 Idrott och hälsa för grundlärarprogrammet 2020 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/C078ADCC-332C-438F-A4A7-A783AB0885D6 Kursdesign 2020 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/1C80A38F-D560-4702-A746-CB9ADCACCDF0 Idrotts- och arbetsfysiologi 2020 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/EDA1506D-5E03-4604-B395-2D92529F005B Biomekanik och motorisk kontroll 2020 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/CFD938EA-CAEE-4CB0-93F0-E7AC81D3227C Idrottsvetenskapliga klassiker 2020 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/20597ED7-5331-4465-B559-CC43DA6072F5 Bedömning och betygssättning 2020 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/840BDEA6-4042-47FF-845A-2FC769D16338 Hälsopedagogik i Idrott och hälsa 2020 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/B746D189-11A0-4DE0-81D4-BB90A08199EC Idrottspyskologi, en introduktion, ETU 2020 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/7DA301F3-BB73-44A3-BBC3-AA025E84F190 Tillämpad idrottspsykologi, ETU 2020 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/591595FF-1A1B-418F-9B5C-28519A8977C0 Hälsopedagogprogrammet 2020 2 program
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/10FC0D6D-68F3-4BA6-9BA9-787100CA9D57 Idrott och hälsa 2020 2 program
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/47B837F1-EB14-4CB0-AB06-58C9483BF93D Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare 2020 2 program
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/1CE7E539-1C46-4CBF-9938-C94ECE57985E Masterprogrammet i idrottsvetenskap 2020 2 program
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/D9F93C53-00AC-4628-9806-0026D1B13B7E Tränarprogrammet 2020 2 program
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/9593AB86-3326-402F-9E62-82C789701864 Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan 2020 2 program
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/EBB0DA81-3182-4670-A9EC-315DC5ECB64A Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan, inriktning specialidrott 2020 2 program
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/183E24E0-E3CB-45DF-93B9-A54C96161E2E Idrott III, examensarbete på grundnivå 2020 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/0677AF32-73C4-4E90-BA8B-883334A46502 Idrottspsykologi 2020 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/F2035F6B-37E4-4CC6-A44A-F9EF3D319612 Komplettering av utländsk examen inom idrott och hälsa 2020 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/788273EE-7A83-4988-BF74-E91F98881ED7 Motiverande samtal och fysisk aktivitet ur ett folkhälsoperspektiv 2020 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/CD35A3E1-8F88-4795-9E96-20779F5DB6B6 Styrketräning 2020 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/61BEEB7E-E4E2-43DA-ADCA-0E79FB761A5F Tränarskap med inriktning mot fotboll 2020 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/2A59C632-DD9D-4C49-9D60-7A8CE1C7B6E8 Handledarutbildning för lärare 2020 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/73191369-4C24-42FE-879E-EA24C95E26B8 Verksamhetsförlagd utbildning med ämnesdidaktik I 2020 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/32A8F4F9-2A20-4A90-A09C-13CCBB1B515B Analytisk statistik för idrottsvetare 2020 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/80736C25-8860-46B1-A87D-2F92F8826007 Föreningsidrottens demokratiska utmaningar 2020 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/77A3F8DE-8201-4A16-ADD4-37AAA5477400 Forskningsmetod, kvalitativa data 2020 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/382830AC-5C27-442C-9449-DB28890CEC73 Idrottspsykologisk fördjupning: Talangutveckling och motivation 2020 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/6049EA98-8E8B-4094-A8E6-45A2A09FD169 Levnadsvanor och hälsa, med fokus på fysisk aktivitet 2020 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/4F5B86B7-626D-46CD-842D-CFEDFD8D3EC2 Mätteknik, dataanalys och teknikinnovation för idrott 2020 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/4605C579-2A07-4D6B-92F8-35B8C4B123CC Formtoppning ur ett multidiciplinärt perspektiv, ETU 2020 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/A52AC7FF-3376-4847-9F3D-FE5C4B345115 Formtoppning ur ett multidiciplinärt perspektiv, ETU 2020 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/2F09F06D-39DB-4DDA-822B-F80A0A966547 Idrottspsykologisk rådgivarutbildning - grundutbildning i kognitiv beteendeterapi med inriktning mot elitidrott - I 2020 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/FE906604-7B68-4B0F-92E1-902F0A4CAAC6 Idrott och hälsa för lärare åk 7-9 2020 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/44E06027-0550-4645-AA59-5DB74DA317D2 Idrott III, examensarbete på grundnivå 2019 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/8F42B169-5985-4DA8-9EB5-631308708D92 Konditionsträning 2019 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/52AC7CCF-0DB5-4068-91E6-785FFFE51678 Motiverande samtal 2 2019 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/2F2D5634-CCA2-42D7-B19A-A233BFDABCEB Biomekanik och motorisk kontroll 2019 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/C59DB89E-A148-4FF5-8F6C-C3EFF531EAE4 Idrotts- och arbetsfysiologi 2019 1 kurs