Document

Länk Url Namn År Termin Typ
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/52AC7CCF-0DB5-4068-91E6-785FFFE51678 Motiverande samtal 2 2019 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/54C4B9C9-A1FC-485E-A9A9-6AF0B24618D1 Idrott III, examensarbete på grundnivå 2019 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/71CCC790-F9CF-4CF9-9576-8C5D780F345C Styrketräning 2019 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/010F80A3-BEDE-4E72-8CDE-E21ABBBB9E80 Styrketräning 2019 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/0C26A8C5-8686-4BFA-990E-ACE5A0BE7FDF Analytisk statistik för idrottsvetare 2019 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/4CC80131-1606-4AEC-A765-C45EB2EFA3FE Konditionsträning 2020 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/EDA1506D-5E03-4604-B395-2D92529F005B Biomekanik och motorisk kontroll 2020 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/CFD938EA-CAEE-4CB0-93F0-E7AC81D3227C Idrottsvetenskapliga klassiker 2020 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/3854A13C-0D01-4942-B336-8952BF41C945 Examination i lärarutbildning i idrott och hälsa 2018 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/1FAA6CAD-0A90-41FC-9F6F-9613A56C2BB2 Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan, inriktning specialidrott 2018 2 program
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/90122825-5671-4DCF-8695-3C267A46DFF0 Styrketräning 2018 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/20ADCD03-295E-4B4B-8012-0239E129F88E Tränarskap med inriktning mot fotboll 2018 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/39B00EAF-E7B8-43CD-A723-4AF1125EF8CE Idrottspsykologi: tillämpning, metod och analys 2019 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/35326817-ED4B-4682-9086-D76461DF11BF Tränarskap med inriktning mot fotboll 2019 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/28F70154-63D5-4B98-B276-AD3CC95DA838 Handledarutbildning för lärare 2019 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/2F519BAC-DAB9-40EC-B3CD-6B8FFB30723F Levnadsvanor och hälsa, med fokus på fysisk aktivitet 2019 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/B080C7F2-208B-46C3-9B30-FC2BC76C4646 Idrott III, examensarbete på grundnivå 2020 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/1C80A38F-D560-4702-A746-CB9ADCACCDF0 Idrotts- och arbetsfysiologi 2020 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/DE617267-54DC-487F-8DB7-2699A96EB4E9 Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan 2018 2 program
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/45F9162B-6B63-4767-A21F-971295FFD659 Idrott III, examensarbete på grundnivå 2018 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/9FD39443-BF5B-49DE-A56F-6B352B0E3343 Idrott och hälsa för lärare åk 7-9 2018 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/2F2D5634-CCA2-42D7-B19A-A233BFDABCEB Biomekanik och motorisk kontroll 2019 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/CCCB1C7A-411C-4935-9A71-44BF5A8F5584 Hälsopedagogprogrammet 2019 2 program
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/93E865A9-3BB4-4F41-9AAA-C8F7AB4C2E4B Idrott och hälsa 2019 2 program
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/E99134A7-D085-4435-BB36-A4EB1867112E Tränarprogrammet 2019 2 program
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/2D2206A2-127F-4F71-A2B1-5F19571C44FD Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan 2019 2 program
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/3B4EC662-61F2-4F6C-89FD-00B042D5F6EF Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan, inriktning specialidrott 2019 2 program
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/274C84F6-CD85-4DA6-B869-7499C39219FF Motiverande samtal och fysisk aktivitet ur ett folkhälsoperspektiv 2019 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/76ED206F-8C2D-4F2D-9C6F-24135B0864F0 Föreningsidrottens demokratiska utmaningar 2019 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/2384B03D-B77F-4D52-A7E4-36F32A12D7CA Masterprogrammet i idrottsvetenskap 2018 2 program
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/48818F3D-BEFE-4695-B1FB-C5EE08B42BAC Tränarprogrammet 2018 2 program
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/D63D66FE-BFED-448D-A45C-0D394EE12AAC Idrottspsykologi 2018 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/8F42B169-5985-4DA8-9EB5-631308708D92 Konditionsträning 2019 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/C59DB89E-A148-4FF5-8F6C-C3EFF531EAE4 Idrotts- och arbetsfysiologi 2019 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/37971DDC-524A-4E6F-B14C-168A823C4256 Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare 2019 2 program
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/00228538-4631-445D-A31C-4CCA2589E4D9 Masterprogrammet i idrottsvetenskap 2019 2 program
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/20037846-C96D-4EA4-B428-832890D90D01 Forskningsmetod, kvalitativa data 2019 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/977474E8-DEEC-4CA0-8D82-E4D9AD55C094 Hälsopedagogprogrammet 2018 2 program
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/8F3FADBE-970E-47C5-AE40-568682272E6D Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare 2018 2 program
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/8788B060-9125-48A9-A33B-C12DA7F38C5B Verksamhetsförlagd utbildning VFU III, grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 2018 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/EF718EAF-3C2B-49B4-BF27-2416289B4753 Idrott och hälsa 2018 2 program
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/5DC9F1C7-828F-41B3-876A-EDDFE4EA80CE Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan, inriktning specialidrott 2018 2 program
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/6317B768-3332-4B26-BB5D-4F861C40AF38 Analytisk statistik för idrottsvetare 2018 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/237A5478-3DE0-42AA-8A21-87F8E38EADA4 Handledarutbildning för lärare 2018 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/44E06027-0550-4645-AA59-5DB74DA317D2 Idrott III, examensarbete på grundnivå 2019 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/6502A65D-D5F7-4BC4-A48C-9CFEA786C542 Idrott och hälsa för lärare åk 7-9 2019 1 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/82AF6B17-1EC0-4F93-B725-F21FBF460329 Idrottspsykologisk fördjupning: Talangutveckling och motivation 2019 2 kurs
länk till pdf http://Dokumentapi.gih.se/api/search/E92FA2C2-A658-4ED4-BCC2-B5D8D15DFB7F Motiverande samtal och fysisk aktivitet ur ett folkhälsoperspektiv 2018 2 kurs